دانشکده فناوری های نوین
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
معرفي كميته ارتقاي دانشكده
 
معرفي شورا
 كميته منتخب دانشكده از سال مهرماه 1397 رسماً شروع بكار كرد. مسئوليت اين هيأت، تصميم گيري در امور مربوط به جذب، استخدام پيماني، انجام تعهدات، بورسيه، تبديل وضعيت، ارتقاء، تعيين ميزان نياز به عضو هيأت علمي در گروه هاي آموزشي و اجراي فراخوان بكارگيري اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مبناي تصميم گيري در هيأت، قوانين، آيين نامه ها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط و بازوهاي تصميم سازي، كارگروه هاي بررسي صلاحيت علمي و عمومي و كارشناسان شاغل در دبيرخانه هيأت اجرايي جذب مي باشند. اعضاي كارگروه بررسي صلاحيت عمومي متشكل از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، كه با حكم رياست دانشگاه براي مدت دو سال منصوب مي شوند، بر اساس شاخصهاي صلاحيتهاي عمومي، در مورد انتخاب اصلح از بين متقاضيان عضويت هيأت علمي و ساير امور مرتبط، در حفظ و تداوم ارزشها در دانشگاه تلاش مي نمايند.
 
 

اعضاي شورا
  
 رييس دانشكده (دكتر شهرام طهماسبيان)
رييس كميته منتخب دانشكده
 معاون آموزشي (دكتر فاطمه الهيان)
 دبير كميته منتخب دانشكده
 دكتر فاضل محمدي مقدم
 نماينده كميته منتخب دانشگاه
 دكتر سيدعباس ميرزايي
 عضو كميته منتخب دانشكده
 دكتر مهدي بني طالبي
 عضو كميته منتخب دانشكده
  
  
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/06/17
تعداد بازدید: 413
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده فناوري هاي نوين
كدپستي :                       تلفن :33331471-038
دور نگار :  33331471 -038
advancedschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/12/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal