دانشکده فناوری های نوین
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
دفتر توسعه آموزش (EDO)
مسئول دفتر توسعه آموزش دانشكده:
 
 
كارشناس دفتر توسعه آموزش دانشكده:حيطه هاي عملكرد
1- توانمند سازي
2- برنامه ريزي درسي
3- ارزشيابي
4- پژوهش در آموزش
5- روش تدريس
6- آزمون
7- EBM

توانمند سازي
1- برنامه ريزي و اجراي كارگاههاي آموزشي براي كليه دانشجويان در زمينه هاي مختلف
2- همكاري با EDC در اجراي كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيئت علمي
3- نياز سنجي اعضاي هيئت علمي در زمينه اصول و مباني آموزش و ارائه به مركز مطالعات جهت برگزاري كارگاه
 
برنامه ريزي درسي
1- نظارت بر ارائه طرح دوره و طرح درس اساتيد و عملياتي شدن آنها
 
روش تدريس
1-برنامه ريزي ، نظارت و مشاوره در زمينه استفاده از روشهاي نوين تدريس

ارزشيابي
1- ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي
2- ارزشيابي دروني گروه بيوتكنولوژي پزشكي
3- ارزشيابي دروني گروه پزشكي مولكولي
4- ارزشيابي دروني گروه مهندسي بافت
5- ارزشيابي اساتيد : قسمت مربوط به مسئولين


آزمون
- ارائه مشاوره و همكاري در زمينه برگزاري آزمونها به روشهاي نوين
- نظارت بر برگزاري آزمونها به روشهاي نوين
- آناليز آزمونها بصورت كمي و كيفي
 
پژوهش در آموزش
- ارائه مشاوره در زمينه پژوهش در آموزش به گروههاي آموزشي مختلف و اعضاي هيئت علمي
- مشاركت در انجام طرحهاي پژوهش در آموزش يا گروههاي آموزشي
- انجام طرحهاي پژوهش در آموزش مبتني بر نيازهاي موجود دانشكده بويژه در راستاي طرح تحول .

تاریخ به روز رسانی: 1398/02/14
تعداد بازدید: 840
آدرس : شهركرد، رحمتيه، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشكده فناوري هاي نوين
كدپستي :                       تلفن :33331471-038
دور نگار :  33331471 -038
advancedschool@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/12/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal