۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1397/08/15 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/dneshkadecccccccccccccccc.jpg
چاپ سه بعدي رباط ها و تاندون هاي انساني
                                 چاپ سه بعدي رباط ها و تاندون هاي انساني
 
مهندسين زيست پزشكي دانشگاه Utah توانستند رباط ها و تاندون هاي انساني را به صورت سه بعدي چاپ كنند. اين فناوري جديد امكان بهبود سريعتر بيماراني كه دچار اسيب تاندون شده اند را فراهم ميكند. @bioidea_ir در اين فناوري مهندسين زيست پزشكي سلول هاي بنيادي مشتق از چربي بدن بيمار را پس از قرار دادن بر روي يك هيدروژل چاپ كردند كه اين هيدروژل با فراهم كردن امكان رشد سلولي در آزمايشگاه باعث ايجاد يك تاندون يا رباط ميشود و سپس اين بافت تازه تشكيل شده به ناحيه آسيب ديده وارد ميشود. به نقل از استاديار زيست پزشكي دانشگاه يوتا، اين كشف جديد به بيماراني كه رباط يا تاندون آنها آسيب ديده است اين امكان را ميدهد كه بدون جراحي، بافت جايگزين را دريافت كنند. وي در ادامه افزود: اين تكنيك به صورت كنترل شده الگوي سلول هايي را به وجود مي آورد كه با تكنولوژي هاي قديمي امكان ايجاد آنها وجود نداشت و همچنين امكان قراردهي سلول در محل موردنظر را فراهم ميكند.
 منبع: celltech
تعداد بازدید: 6
Powered by DorsaPortal