۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1397/09/11 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/201730311246fanavariccccccc.jpg
برگزاري كارگاه

بسمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان Ph.D ميرساند، دانشكده فنآوري هاي نوين دانشگاه در نظردارد كـارگاه آموزشي يك روزه همراه با گواهي

«آشنايي با سامانه هاي زيستي و كاربرد آن در مهندسي بافت»

درتاريخ 97/12/07راس ساعت 8:30 لغايت 12 با تدريس سركار خانم دكتر گنجي دانشجوي دكتري سامانه هاي زيستي  برگزار گردد.

 

تعداد بازدید: 32
Powered by DorsaPortal