۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1397/07/21 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/201730311246fanavariccccc.jpg
اطلاعيه برگزاري كارگاه

بسمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان Ph.D ميرساند، دانشكده فنآوريهاي نوين دانشگاه در نظردارد كـارگاه آموزشي يك روزه همراه با گواهي

«آشنايي با نحوه نگارش مقاله مروري سيستماتيك»

درتاريخ 97/8/01راس ساعت 8:30 لغايت 12 با تدريس سركار خانم دكتر تينا جعفري استاديار گروه بيوشيمي- تغذيه در سايت كامپيوتر دانشكده پرستاري برگزار كند. لذا نظر به محدوديت ظرفيت پذيرش دركارگاه مذكور خواهشمند است جهت ثبت نام حداكثر تا تاريخ 97/7/23 به خانم حسيني دانشجوي دكتري بيوتكنولوژي پزشكي مراجعه نماييد .


 

تعداد بازدید: 38
Powered by DorsaPortal