۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1397/04/23 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/dneshkadecccccccccccc.jpg
اطلاعيه جلسه دفاع

بسمه تعالي

«اطلاعيه جلسه دفاعيه»

 

مـوضوع:

مطالعه اساس سلولي و مولكولي آسيب عصبي جهش I30T  پروتئين MPZ در بيماران شاركوت ماري توت

 
 

اساتيد راهنما:

جناب آقاي دكتر مرتضي هاشم زاده

جناب آقاي دكتر محمد سعيد جامي


ارائه دهنده:

 فاطمه قنواتي نژاد (دانشجوي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي)

زمان: شنبه 23/ 4 /97 ساعت 13:30

 مكان: رحمتيه - سالن ابن سينا  كارگاه شماره  5

تعداد بازدید: 37
Powered by DorsaPortal