۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
1397/04/11 /Dorsapax/Data/Sub_77/File/dneshkadecccccccc.jpg
اطلاعيه برگزاري كارگاه

بسمه تعالي

« اطـلاعيــه»

بــدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان Ph.D ميرساند، دانشكده فنآوريهاي نوين دانشگاه در نظردارد كـارگاه آموزشي يك روزه همراه با گواهي

«آشنايي و كار با بيوپرينتر»

درتاريخ 97/4/16 راس ساعت 8:30 لغايت 14 در سالن پژوهشكده علوم پايه سلامت برگزار نمايد. لذا نظر به محدوديت ظرفيت پذيرش دركارگاه مذكور خواهشمند است جهت ثبت نام حداكثر تا تاريخ 97/4/13 به دفتر سركار خانم دكتر عليزاده مراجعه نماييد.

مكان برگزاري كارگاه : سالن پژوهشكده علوم پايه سلامت

 

تعداد بازدید: 23
Powered by DorsaPortal